Alfa Romeo 166 aktywny wydech / active exhaust

Alfa Romeo 166 aktywny wydech / active exhaust

Aktywny wydech w Alfa Romeo 166 3.0V6, przepustnica sterowana podciśnieniem, wyjście przed tłumikiem końcowym, rura ok. 80cm.

Active exhaust in Alfa Romeo 166 3.0V6, pneumatic valve drive by underpressure from intake, 0.8m pipe before last muffler.