Tag: teckwrap

BMW F30 3시리즈 실버▶화이트유광 X Teckwrap

BMW F30 3시리즈 실버▶화이트유광 X Teckwrap

BMW F30 3시리즈 실버▶화이트유광 X Teckwrap . . . F30모델 320d의 칙칙한 실버에서 깔끔한 화이트로 전체랩핑 TeckWrap White (CG02) 카드레스스킨 사이트 : www.cardressskin.co.kr 블로그 : http://blog.naver.com/wood5850 032-766-8268 kakao talk . cardressskin instagram . cardressskin

Chevrolet Camaro Đầy cơ bắp trong bộ cánh Matte Black | H2 Studio

Chevrolet Camaro Đầy cơ bắp trong bộ cánh Matte Black | H2 Studio

Chevrolet Camaro Đầy cơ bắp trong bộ cánh Matte Black | H2 Studio Chevrolet Camaro là dòng xe cơ bắp của Mỹ, được biến hình đổi sang màu đen mờ nhờ công nghệ wrap đổi màu bằng film decal tại H2 với chất liệu decal Teckwrap của Mỹ. ? Hãy liên hệ ngay với H2…